Gebruikeravoorwaarden Website Fractal Productions - Stichting Fractal Productions

Ga naar de inhoud

Gebruikeravoorwaarden Website Fractal Productions

Algemeen

 1. Fractal Productions staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53245946 en heeft als rechtsvorm een stichting.
 2. Fractal Productions, verder te noemen SFP, heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site en geven zij 99,9% garantie betreffende onder meer de volledigheid en actualiteit van de inhoud van de site.
 3. SFP is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het (verkeerd) gebruik van informatie van deze website.
 4. In geen enkel geval zal SFP aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site.
 5. Verwijzingen of hyperlinks naar de andere websites die niet het eigendom is van SFP, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Deze sites hebben een eigen Disclaimer en/of Proclaimer of gebruikers. De informatie en het logo van SFP die op deze site staan mag vrij verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van SFP. Alle andere vormen van gebruik of uitgave zijn niet toegestaan, mits SFP daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven en vooraf wordt geïnformeerd op welke wijze de informatie wordt gebruikt. Bij voornoemd gebruik dient wel bronvermelding met de
  volgende tekst plaats te vinden;

  Informatie is verkregen van:
  Fractal Productions
  www.stichtingfractalproductions.nl    

 6. Brieven en E-mail berichten die door SFP worden ontvangen zullen in vertrouwen behandeld worden. Brieven en E-mail-berichten zonder afzender worden gelezen en daarna gearchiveerd zonder dat het onderzocht wordt op waarheidsbevinding. Brieven en E-mailberichten worden niet op de website geplaatst zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver. De publicaties op deze website worden in overleg met de schrijver voorzien van naam en/of E-mailadres of dat het anoniem wordt geplaatst.
 7. Voor privacybeleid en informatie verwijzen wij u naar de pagina contactformulier.©2017 SFP
M.H. Trompstraat 10 1e Et.
3601 HT  Maarssen
Terug naar de inhoud