Ondernemers in de Vechtstreek - Fractal Productions

Ga naar de inhoud

Ondernemers in de Vechtstreek

Studio / Stages
BEDRIJVEN  INSTELLINGEN  VERENIGINGEN  STICHTINGEN
Gebruik van de studio door bedrijven, -gemeente- instellingen en stichtingen is niet gratis en zal een klein bedrag als vergoeding worden gevraagd. Ook zijn hier voorwaarden aan verbonden, zie onderstaande voorwaarden;
1
Eindproducties of delen daarvan, gemaakt door ondernemingen mogen niet op internet, zoals Youtube, Facebook, Instagram, Vimeo e.d., worden gepubliceerd mits de logo’s van Fractal Productions worden geplaatst;
2
N.V.T.
3
De ondernemers mogen gebruik maken van licht en camera met dien verstande dat de camera wordt bedient door een medewerker van Fractal Productions.
4
Studio is klein dus het aantal personen is gelimiteerd tot maximaal drie/vier personen.
5
Indien de ondernemer(s) eigen camera meeneemt, verdient het de voorkeur dat u geluidsopname middelen meeneemt;
6
Ondernemer(s) mogen onder begeleiding hun opgenomen werk bij ons monteren welke wel onder begeleiding staat van een medewerker van Fractal Productions;
7
Fractal Productions ontvangt wel een eindmontage van de opnames die gemaakt zijn in de studio;
8
N.V.T.
9

Het is in de studio niet toegestaan;
aHet doen van of het aanzetten tot discriminerende teksten in geluid, tekst en/of beeld;
b
Opruiende teksten in geluid, tekst en/of beeld;
c
Pornografisch en sexueel (getinte) teksten in geluid, tekst en/of beeld;
d
Het doen of het aanzetten tot van onwettige handelingen in geluid, tekst en/of beeld;
e
Het aankondigen van demonstraties tegen elke rechtspersoon, groepering, gemeente en/of staat;
10
Fractal Productions is niet verantwoordelijk voor het gebruik van auteursrechtelijke en/of naburige rechten beschermde delen in beeld en/of geluid door ondernemers;
11
Op de gemaakte eindreportage of delen daarvan mag geen geldelijk gewin worden gemaakt;
12
N.V.T.
©2017 SFP
M.H. Trompstraat 10 1e Et.
3601 HT  Maarssen
Terug naar de inhoud