Pro-Disclaimer van Fractal Productions - Fractal Productions

Fractal Productions
Menu
Ga naar de inhoud

Pro-Disclaimer van Fractal Productions

Fractal Productions staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53245946 en heeft als rechtsvorm een stichting. Fractal Productions, verder te noemen FP, heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site en geven zij 99,9% garantie betreffende onder meer de volledigheid en actualiteit van de inhoud van de site. FP is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het (verkeerd) gebruik van informatie van deze website. In geen enkel geval zal FP aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor enige

geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site. Verwijzingen of hyperlinks naar de andere websites die niet het eigendom is van FP, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Deze sites hebben een eigen Disclaimer en/of Proclaimer. De informatie en het logo van SFP die op deze site staan mag niet vrij verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van FP. Alle vormen van gebruik of uitgave zijn niet toegestaan, mits FP daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven en vooraf wordt geïnformeerd op welke wijze de informatie wordt gebruikt. Bij voornoemd gebruik dient wel bronvermelding


met de volgende tekst plaats te vinden;

Informatie is verkregen van:
Fractal Productions
www.stichtingfractalproductions.nl     
Brieven en E-mail berichten die door FP worden ontvangen zullen in vertrouwen behandeld worden. Brieven en E-mail-berichten zonder afzender worden gelezen en daarna gearchiveerd zonder dat het onderzocht wordt op waarheidsbevinding. Brieven en E-mailberichten worden niet op de website geplaatst zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver. De publicaties op deze website worden in overleg met de schrijver voorzien van naam en/of E-mailadres of dat het anoniem wordt geplaatst.
©2010-2020 FP
©2010-2021 FP
Fractal Productions -  Stichtse Vecht, Maarssen
Terug naar de inhoud