Contact per E-mail heeft onze voorkeur - Fractal Productions

Privacybeleid
Downloaden
Ga naar de inhoud

Contact per E-mail heeft onze voorkeur

Stichting Fractal Productions heeft er alles aan gedaan om uw gegevens op de juiste wijze te bewaren. Rechts op deze pagina staat het pravacybeleid van Stichting Fractal Productions. Download deze regelmatig omdat dit beleid aan wijzigingen onderhevig is.

Ja
Nee
Tip

Privacybeleid van Fractal Productions
Postadres:
Stichting Fractal Productions
MH Trompstraat 10 1e Etage
3601 HT  Maarssen
TEL. GSM: 06 52 447 136


Spam is een verzamelnaam voor ongewenste berichten en is ook bekend als Unsolicited Commercial E-mail en Unsolicited Bulk E-mail. Onder deze term vallen ongewenste e-mails en reclameboodschappen op websites (onder andere fora). Spam is moeilijk te definiëren. Niet ieder initiatief van een persoon of organisatie om contact te leggen is spam. Spam onderscheidt zich van andere vormen van commerciële communicatie, omdat een bericht wordt gestuurd aan een groep die veel groter is dan de potentiële doelgroep. Omdat deze afbakening te maken heeft met de proporties, zou je verwachten dat het moeilijk is om te bepalen of een bericht spam is. Vanwege de enorme schaal waarop spammers opereren is het in de meeste gevallen echter zeer duidelijk. Bron: Wikipedia
©2018 SFP
M.H. Trompstraat 10 1e Et.
3601 HT  Maarssen
Terug naar de inhoud