Statistiche web

Overname organisatie - Fractal Productions

Tempelier en Q
Tempelier en Q
Ga naar de inhoud

Overname organisatie

Persberichten
P r e s e n t a t i e   O v e r n a m e   O r g a n i s a t i e
De organisatie:
De organisatie die alles verzorgt en ondersteunt op het gebied van sociale veiligheid in het onderwijs in heel het land en is in 2007 gestart en is een groeiende kenniscentrum. Sinds de start speelt de organisatie een belangrijke rol voor scholen door heel Nederland. Hun focus ligt op het waarborgen van sociale veiligheid voor alle betrokkenen, zowel op school als daarbuiten.

Kenmerken

Aangeboden belang:
De eigenaar wenst de volledige organisatie inclusief alle potentie en intellectuele eigendommen (100%) te verkopen.

Transactievorm:
De eigenaar geeft de voorkeur aan een Activa/passiva transactie, waarbij u eigenaar wordt van alles met daaraan gekoppelde potentie en de bezittingen van de onderneming.

Geschikt voor:
Deze onderneming is bijzonder interessant voor strategische kopers om synergievoordelen mee te halen.

Type overname:
De eigenaar wil de organisatie, inclusief het intellectueel eigendom met potentie volledig (100%) verkopen, waarbij hij/zij het volledige bedrijf overdraagt aan de nieuwe eigenaar.

Fase bedrijf:
De eigenaar verkoopt deze groeiende organisatie (stichting) aan een koper die wilt groeien met dit bedrijf of dit als een add-on ziet van zijn/haar bestaande bedrijf of dit omzet naar een andere rechtsvorm zoals een BV, zodat er betere toekomstplannen gerealiseerd kunnen worden.

Bijzonderheden:
De organisatie is momenteel zonder locatie. Zij werkt met zzp’ers vanuit het hele het hele land waardoor het mogelijk is al haar cliënten te bedienen. Op dit moment wordt de groei geremd door personele bezettingsproblemen, als dit punt opgelost zou zijn ligt een sterke groei voor het oprapen gezien de landelijke marktpositie. Vanwege het onderscheidend vermogen ondervindt zij eigenlijk geen directe concurrentie.

Geschikt voor:
De organisatie is een mooie aanvulling voor een landelijk speler die een regionale aanvulling zoekt maar ook zeer geschikt voor een ondernemende kandidaat die een verdere uitbouw en ontwikkeling van het bedrijf voor ogen heeft.

Overige informatie:
De organisatie werkt met al haar professionals op basis van ZZP. Al haar professionals wonen in heel het land, zodat de cliënten van de organisatie de hulp in de eigen regio heeft die zij nodig heeft.

Bij belangstelling stuur dan een bericht naar het onderstaand e-mailadres

This website is powered by Fractal Productions ©FP2023
Terug naar de inhoud